?
X

Wybierz język:

 

 

 

X

Twój kontakt w Roggelin & Partner: Tom-Florian Ribbe

Kariera

Tom-Florian Ribbe urodził się w Hamburgu jako jeden z trzech synow. Po zdaniu matury studiował prawo na uniwersytecie w Hamburgu. Po jego pierwszym prawniczym egzaminie państwowym nastąpił pobyt w USA w celu dalszego kształcenia zawodowego, gdzie zgromadził cenne doświadczenia w znanej kancelarii. W ramach trzyletniego referendatu był przez 6 miesięcy czynny zawodowo w kancelarii w San Francisco. 

Po jego drugim prawniczym egzaminie państwowym i dopuszczeniu do wykonywania zawodu adwokata rozpoczał swoją kariere jako prawnik firmowy w kierownictwie przedsiebiorstwa gospodarczego.

Prawo pracy, sprzedaży, handlu i spόłek były głownymi dziedzinami jego pracy. Kolejnym głownym punktem jego dzialałnośći zawodowej było kierowanie marketingiem i sprzedażą, dzięki czemu posiada teraz rozwinięta orientacje w zakresie wspόłdzialania z klientami. Sprawy prawnicze i rozwiązywania problemόw małych i dużych przedsiebiorstw są dla niego szczegόlnie znajome. 

Po 12 latach w przedsiebiorstwie handlowym powrόcił do swoich korzeni zawodowych i oddaje się teraz tylko wyłacznie swojej działalnośći adwokackiej. Od listopada 2007 jako partner kancelarii przyczynia się swoimi kompetencjami do jej rozwoju i sukcesow. Jako redaktor ponadregionalnej gazety dzięnnej informuje regularnie w rubryce „Rechtslenker „ o aktualnych prawniczych rozstrzygnieciach.

Pan Ribbe jest żonaty i ma dwόjke dzieci.

Roggelin & Partner Tom-Florian Ribbe

Kontakt

Aby uzyskać więcej informacji, może Państwo do mnie zadzwonić lub wysłać e-mail.

Tom-Florian Ribbe
Adwokat

T+49 (0)40/76 99 99-0
F+49 (0)40/76 99 99-36
Etom.ribbe@roggelin.de